Video 11 Højdemåling af Silo 3:25

Video 12 Højdemåling af Gåsetårn 4:11

Video 13 Vis sin cos tan vha. ensvinklede trekanter 6:52

Video 14 Vis sin cos tan vha. ensvinklede trekanter 6:23

Video 15 Definition af cosinus sinus og tangens 9:24

Video 16 Anvendelse af cosinusrelationerne 3:05

Video 17 Bevis cosinusrelationerne 8:35

Video 18 Bevis for cosinusrelationerne 8:19

Video 19 Anvendelse af sinusrelationer 10:01

Video 20 Bevis for sinusrelationerne 6:39

Video 21 Bevis sinusrelationer 6:57

Video 22 Anvend sinus, cosinus og tangens 8:46

Video 23 Trigonometri med wordmat 1:48

Video 24 Det gyldne Snit 1:23