Video 2 Bevis Procent procent formlen fy og fx

5:20

Video 3 Bevis Ret linje i dobbelt log koordinatsystem

3:00

 Video 4 Overblik Lineær- eksponentiel- og potensfunktion

3:49

Video 5 Definitionsmængde og værdimængde

3:53