Video 11 Opgave – Graf og monotoniforhold 3

1:29

Video 12 Opgave – Optimering hundegård

4:08

Video 13 Opgave æske

5:32

Video 14 Opgave Optimering af overfladeareal

6:39

Video 15 Opgave olietønde

4:11

Video 16 Tretrinsreglen og bevis for differentialkvotient for x^2

8:24

Video 17 Bevis tangent linjens ligning

4:17

Video 18 Produktreglen 5:39

5:39

Video 19 Bevis for produktreglen

8:35

Video 20 Differentiation af sammensat funktion vha kædereglen

5:42

Video 20 Differentiation af sammensat funktion vha kædereglen

7:17