Video 1 Navngivning

2:22Video 2 Kulstof forbindelser Alkohol, Aminer, Ester, Carbonhydrid

3:39

Video 3 Navngivning af alkaner

2:54