Video 2 Boksplot

3:54

Video 3 Grupperede observationssæt

6:53

Video 4 Sumkurve

4:25

Video 5 Introduktion til sandsynlighedsregning

4:39

Video 19 Boksplot på TI Nspire CAS software, forskellige metoder

3:29