Video 7 Bevis for a for en eksponentiel funktion

4:09

Video 8 Regning med fremskrivningsfaktor og procent

3:24

Video 9 Fremskrivningsfaktor – formlen Slut Begynd

4:41

Video 10 Bevis Ret linje i enkeltlog koordinatsystem

3:03

Video 11 Overblik Lineær- eksponentiel- og potensfunktion

3:49

Video 12 Definitionsmængde og værdimængde

3:53