Video 3 Korte opgaver hvor log anvendes

2:53

 Video 4 Begom titalslogaritmen

11:58

Video 5 e og ln

9:18

Video 6 Mere om grundtallet e

9:30

naturlig eks thumbnail3