Video 5 Opgave – Løs ligningen f m(x)=0

7:49

Video 6 Tangentlinjens ligning – 1. eksempel

2:06

6 Tangentliniens ligning - 1. eksempel

Video 7 Tangent linjens ligning – 2. eksempel

3:53

Video 8 Monotoniforhold grundlæggende

12:52

Video 9 Opgave – Graf og monotoniforhold 1

1:31

Video 10 Opgave – Graf og monotoniforhold 2

1:09

Video 11 Opgave – Graf og monotoniforhold 3

1:29

Video 12 Opgave – Optimering hundegård

4:08

Video 13 Opgave æske

5:32

Video 14 Opgave Optimering af overfladeareal

6:39

Video 15 Opgave olietønde

4:11

Video 16 Tretrinsreglen og bevis for differentialkvotient for x^2

8:24

Video 17 Bevis tangent linjens ligning

4:17