Video 11 Hop med Elbil Skråt kast

1:49

Video 12 ØVELSE Svingningstid Pendul Varier Masse

1:48

Video 13 Definition af Centripetalkraft og centrifugalkraft

4:27

Video 14 Centripetalkraft Jævncirkelbevægelse acceleration

6:01

Video 15 Jævn cirkelbevægelse Kran arm

4:54

Video 16 ØVELSE Bestemmelse af Friktion Centripetalkraft 1. del

2:33

Video 17 Teori til bestemmelse af Friktionskoefficient Bil 2. del

2:07

Video 18 Opgave Rullende Fortov

2:18

Video 19 Lydens Hastighed i bil

0:09

Video 20 Hurtigere end lyset

3:55

Video 21 ØVELSE LoggerPro analyse kast

3:49