Video 3 Elektrisk felt Feltstyrke og Ladning

3:33

Video 4 Ladning