Video 09 Opgave Forklar a og b 01:48

Video 10 Bevis for hældningskoefficient 5:12

Video 11 Lineær regression 4:26

Video 12 Lineær funktion og ligninger 9:29

Video 13 Eksempel taxa kørsel 4:38

Video 14 Opgave Flytrafik 6:08

Video 15 Opgave Golfspil 3:40

Video 16 Ligefrem proportionalitet 3:12

Video 17 Overblik Lineær- eksponentiel- og potensfunktion 3:49

Video 18 Definitionsmængde og værdimængde 3:53